06-54242992

Kosten

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering door de verzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten. Voor 2017 zijn dat: Zilveren Kruis (85%), Multizorg (90%), CZ/Delta Lloyd/Ohra (83%), DSW (84%) en De Friesland (90%). Dit betekent voor mijn cliënt dat alleen de eigen bijdrage door de zorgverzekeraar kan worden verrekend in het geval die eigen bijdrage nog niet voor andersoortige behandelingen is opgemaakt. Met de zorgverzekeraars Menzis en VGZ heb ik geen contract willen afsluiten vanwege tezeer uiteenlopende inzichten over welke elementen er echt toe doen als het gaat om goede zorg. In het geval van deze door mij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars krijgt mijn cliënt aan het eind van de behandeling een papieren nota die zij/hij binnen 30 dagen aan mij dient te voldoen. De zorgverzekeraar wordt door de minister geacht om 75% van de niet-gecontracteerde zorg aan de patiënt uit te keren. Menzis heeft zich in het verleden daar niet altijd aan gehouden en slechts 60% willen vergoeden. Mijn gemiddelde vergoeding bij de gecontracteerde verzekeraars rond ik af op 85% en dat zal ik ook van cliënten vragen die verzekerd zijn bij Menzis of VGZ. In geval van 75% vergoede zorg door de zorgverzekeraar verwacht ik dat mijn cliënt de resterende 10% zelf betaalt. Dat komt in de praktijk neer op € 10,00 per consult. Daar krijgt de cliënt ook een papieren nota voor.

Zoekt de cliënt behandeling voor dat wat de zorgverzekeraar niet vergoed (Onverzekerd Product zoals bijvoorbeeld partnerrelatie- en werkproblemen) dan hanteer ik de volgende tarieven:

  • Individueel consult, 45 minuten: € 95,-
  • Partnerrelatie, 90 minuten: € 190,-

 

Afzeggen

Als een cliënt verhinderd is geldt een opzegtermijn van 48 uur. Als een cliënt zonder tegenbericht niet op de afspraak verschijnt zie ik dat een keer door de vingers. De tweede keer stuur ik een zogenaamde no-show nota van € 50,00. Na drie keer niet verschijnen zonder tegenbericht stop ik de behandeling. De cliënt is dan bij mij niet aan het goede adres. Desgewenst overleggen we over andere mogelijkheden, en dit dient ook in overleg met de huisarts te zijn. Als ik de behandeling stop dan dient de huisarts hiervan op de hoogte te zijn.

 

Klachtenregeling

Bij klachten en geschillen over mijn behandeling verwijs ik naar de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten). Vanaf 2017 komt er een nieuwe klachten- en geschillenregeling met klachtenfunctionarissen, klachtenbemiddelaars en een onafhankelijke geschillencommissie ingevolge de Wkkgz .

 

Formulieren

Bij het eerste gesprek krijgt mijn cliënt een intakeformulier voor de persoonsgegevens, een voorlichtingsformulier over wat psychotherapie is, en een vragenlijst, de OQ-45 Questionaire met 45 vragen over hoe het met haar/hem gaat in emotioneel opzicht, in sociaal opzicht en qua werk of opleiding. Deze vragenlijst wordt aan het eind van de behandeling nogmaals afgenomen, of na het eerste jaar als de behandeling langer duurt. Als cliënten veel stressklachten hebben geef ik ze ook een formulier met een overzicht van maatregelen die werkzaam kunnen zijn in geval van stress.