06-54242992

Therapeut


E.H.J. Ninck Blok, psychotherapeut

Ik ben afgestudeerd in klinische psychologie aan de R.U. Groningen. Vervolgens ben ik aan diezelfde R.U.G. van 1971 tot 1977 als studentenpsycholoog werkzaam geweest. Ik deed de postdoctorale opleidingen groepstherapie en gedragstherapie. In 1977 werd ik groepstherapeut in Amsterdam bij het SJP Dercksencentrum en werkte daar tot 1982. In diezelfde tijd deed ik een derde psychotherapie opleiding: relatie- en gezinstherapie. Het Dercksencentrum was een van de eerste centra dat zich hier voor inzette.

Met name de cognitieve gedragstherapie (CGT) en de relatie- en gezinstherapie (RG) zijn mij altijd blijven boeien. Op een psychodynamische ondergrond met een Rogeriaanse grondhouding kan ik CGT en RG elementen integreren in een integratieve psychotherapie. Ik geef langer durende therapie en werk daarom als psychotherapeut uitsluitend in de Specialistische GGZ.

In 1982 ben ik een eigen praktijk begonnen, eerst in Bilthoven, vanaf 1988 in Amsterdam. Sinds de opening van het Overheidsregister in 1987 ben ik geregistreerd psychotherapeut (BIG nr: 79025827816). Ik werk samen met een aantal huisartsen die naar mij verwijzen. En ik werk samen met vier collega’s waarvan met drie in maandelijkse intervisie en met één in incidentele overlegsituaties. Ik ben gewoon lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en gevisiteerd lid van de Nederlandse (Landelijke) Vereniging van Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).