06-54242992

Behandelvormen en werkwijze

De meeste cliënten komen omdat ze depressief zijn, angstig zijn (soms beide en soms langdurig), omdat ze overspannen zijn, een verlies niet kunnen verwerken, omdat ze traumatische situaties hebben meegemaakt en daar steeds weer aan moeten denken en angstig van worden. Ook komen cliënten met ouderdomsziekten bij mij, soms uit angst, soms om de tijd die hun rest zo zinvol mogelijk te besteden. Een enkele keer komt een cliënt met postpsychotische restverschijnselen zoals betrekkingsideeën. Veel cliënten hebben behoefte aan meer grip op zichzelf, grip op hun eigen leven en zoeken hulp om meer controle over zichzelf en hun gedachten en gevoelens te krijgen, en meer discipline in hoe ze hun tijd besteden.

Ik gebruik hiervoor de volgende behandelmethoden:

  • cliënt gerichte therapie,
  • psychodynamische inzichten,
  • systeemtherapie,
  • cognitieve gedragstherapie,

samengevat onder de naam integratieve psychotherapie.
(“Overige Psychotherapie” genoemd in de behandelmodule van mijn Medicore softwareprogramma).

Naast het Softwareprogramma gebruik ik een papieren dossier waarin ik het intakeformulier, de verwijsbrief, de voortgang van de behandeling en alle officiële correspondentie (bv. met Arboarts) opberg. De cliënt heeft recht op inzage van het dossier en mag van alles een kopie hebben. Aan het eind van de behandeling mag de cliënt verzoeken om het dossier te vernietigen en mag daar bij aanwezig zijn. Als het dossier bewaard blijft geldt een bewaarplicht van 15 jaar.

 

Aanmelding en wachttijd

Aanmelden in mijn praktijk kan ná verwijzing door de huisarts. Het moet een verwijzing zijn voor Specialistische GGZ. Sommige mensen bellen mij eerst en dan kan ik antwoord geven op vragen, maar een afspraak kunnen we alleen maken nadat er een officiële verwijzing heeft plaatsgevonden. De datum van de verwijsbrief van de huisarts moet namelijk vóór de datum van de eerste afspraak liggen. Als men de verwijzing eerst nog moet regelen wordt de wachttijd langer. Ik doe mijn best om de wachttijd voor de eerste afspraak te beperken tot twee weken. Soms is dat nog korter doordat iemand anders een afspraak heeft verzet, en soms langer vanwege een vakantie. Ik vind het geen prettig idee om iemand lang te moeten laten wachten. Als ik denk dat mijn agenda ongeveer vol zit geef ik een seintje naar de huisarts en verwijst zij/hij eerst naar andere collega’s.

Aanmeldwachttijd per 1 oktober 2016
Momenteel heb ik een aanmeldwachttijd van 2 á 3 weken.

Behandelwachttijd
De behandelwachttijd bedraagt 2 weken.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer de cliënt de wachttijd te lang vindt kan hij/zij altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan de cliënt ondersteunen, zodat er binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek plaats kan vinden, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar cliënt verzekerd is.

 

Intake

In het eerste gesprek, de intake, geven de cliënten mij vaak een goed beeld waar ze voor komen.

Maar soms lukt het niet om problemen helder samen te vatten en zoeken we gezamenlijk naar de juiste bewoordingen en naar een behandelfocus. De therapie is dan eigenlijk meteen begonnen.

Het zoeken naar een behandelfocus en de juiste voorstelling van iemands problematiek kan soms een aantal afspraken duren. Zo is er een vloeiende overgang van intake naar behandeling, ook omdat ik een nieuwe cliënt in de eerste gesprekken niet met lege handen naar huis wil laten gaan.

De wachttijd vóór de behandeling is meestal kort. De afspraak in de volgende week noem ik geen wachttijd: dat is gewoon de volgende afspraak. Dus de kortste wachttijd is twee weken en dat komt vaak voor.
In het begin is een wekelijkse afspraak gewenst en na enige tijd kan dat ook met een tussenpoos van twee of meer weken. Zo komen de cliënten in een langer durende behandeling ongeveer dertig keer in het eerste jaar en bijvoorbeeld twintig keer in het tweede jaar. Dit zijn gemiddelden.